BMW 745LI
總代理.車美.天窗.實跑七萬多公里.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
745LI
售價:
78 萬元
排氣量:
4398 c.c.
出場年份:
2004 年
里程數:
75790
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
BMW 320I 2013年
總代理.螢幕.渦輪增壓引擎.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
320I
售價:
155 萬元
排氣量:
1997 c.c.
出場年份:
2013 年
外觀車色:
36865
內裝車色:
排檔方式:
BMW 320I 2010年
總代理.車美.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
320I
售價:
98 萬元
排氣量:
c.c.
出場年份:
2010 年
里程數:
106560
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
BMW 335CI
總代理.實跑四萬多公里.大螢幕.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
335CI
排氣量:
3000 c.c.
出場年份:
2011 年
里程數:
46210
外觀車色:
內裝車色:
黑紅
排檔方式:
手自排
BMW 730I
總代理.大螢幕.天窗.實跑四萬多公里.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
730I
售價:
265 萬元
排氣量:
2996 c.c.
出場年份:
2012 年
里程數:
40830
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
BMW 323I 2006年
總代理.車美.實跑八萬多公里.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
323I
售價:
88 萬元
排氣量:
2497 c.c.
出場年份:
2006 年
里程數:
82430
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
BMW M6
車美.碳纖維車頂.SMG Drivelogic七速序列式手排.大螢幕.方向盤快撥鍵.歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
M6
售價:
248 萬元
排氣量:
4999 c.c.
出場年份:
2008 年
里程數:
79915
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
序列式手排
BMW 523I 2010年
總代理.實跑兩萬多公里.天窗.大螢幕歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
520I
售價:
188 萬元
排氣量:
2497 c.c.
出場年份:
2010 年
里程數:
29300
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
BMW 523I 2011年
總代理.實跑一萬多公里.天窗.大螢幕歡迎來店賞車
廠牌:
BMW
車型:
523I
售價:
198 萬元
排氣量:
2497 c.c.
出場年份:
2011 年
里程數:
19410
外觀車色:
內裝車色:
排檔方式:
手自排
1. 
© SHANGDA 2013
台中市大里區德芳路三段62號 服務專線 / 04-24077058
Designed by GILE